Φωτογραφίες από εκδηλώσεις

Φροντιστήρια Αθανασιάδου

Φωτογραφίες από εκδηλώσεις

 • Λεξιδρομίες 2017

  Λεξιδρομίες 2017

 • Λεξιδρομίες 2017

  Λεξιδρομίες 2017

 • Λεξιδρομίες 2017

  Λεξιδρομίες 2017

 • Λεξιδρομίες 2017

  Λεξιδρομίες 2017

 • Διαγωνισμός φωτογραφίας 2016

  Διαγωνισμός φωτογραφίας 2016

 • Διαγωνισμός φωτογραφίας 2017

  Διαγωνισμός φωτογραφίας 2017

 • Διαγωνισμός φωτογραφίας 2017

  Διαγωνισμός φωτογραφίας 2017

 • Συζήτηση γονέων για πανελλαδικές

  Συζήτηση γονέων για πανελλαδικές

 • Επαγγελματικός προσανατολισμός 2017

  Επαγγελματικός προσανατολισμός 2017

 • Σύλλογος βοήθειας παιδιών Αιθιοπίας 2016

  Σύλλογος βοήθειας παιδιών Αιθιοπίας 2016

 • Σύλλογος βοήθειας παιδιών Αιθιοπίας 2016

  Σύλλογος βοήθειας παιδιών Αιθιοπίας 2016

 • Συνάντηση - Βελτιώνω τον τρόπο που μελετώ 2016

  Συνάντηση - Βελτιώνω τον τρόπο που μελετώ 2016

 • Συνάντηση - Βελτιώνω τον τρόπο που μελετώ 2016

  Συνάντηση - Βελτιώνω τον τρόπο που μελετώ 2016

 • Συνάντηση 2016

  Συνάντηση 2016

 • Back to scholl Open Day 2016

  Back to scholl Open Day 2016

 • Back to scholl Open Day 2016

  Back to scholl Open Day 2016

 • Back to scholl Open Day 2016

  Back to scholl Open Day 2016

 • Back to scholl Open Day 2016

  Back to scholl Open Day 2016

 • Back to scholl Open Day 2016

  Back to scholl Open Day 2016

 • Back to scholl Open Day 2016

  Back to scholl Open Day 2016

 • Back to scholl Open Day 2016

  Back to scholl Open Day 2016

 • Back to scholl Open Day 2016

  Back to scholl Open Day 2016

 • Back to scholl Open Day 2016

  Back to scholl Open Day 2016

 • Back to scholl Open Day 2016

  Back to scholl Open Day 2016

 • Back to scholl Open Day 2016

  Back to scholl Open Day 2016

 • Back to scholl Open Day 2016

  Back to scholl Open Day 2016

 • Χώρος Τέχνης Art 63 - Παράσταση κατά του ρατσισμού 2016

  Χώρος Τέχνης Art 63 - Παράσταση κατά του ρατσισμού 2016

 • Χώρος Τέχνης Art 63 - Παράσταση κατά του ρατσισμού 2016

  Χώρος Τέχνης Art 63 - Παράσταση κατά του ρατσισμού 2016

 • Χώρος Τέχνης Art 63 - Παράσταση κατά του ρατσισμού 2016

  Χώρος Τέχνης Art 63 - Παράσταση κατά του ρατσισμού 2016

 • Χώρος Τέχνης Art 63 - Παράσταση κατά του ρατσισμού 2016

  Χώρος Τέχνης Art 63 - Παράσταση κατά του ρατσισμού 2016

 • Χώρος Τέχνης Art 63 - Παράσταση κατά του ρατσισμού 2016

  Χώρος Τέχνης Art 63 - Παράσταση κατά του ρατσισμού 2016

 • Χώρος Τέχνης Art 63 - Παράσταση κατά του ρατσισμού 2016

  Χώρος Τέχνης Art 63 - Παράσταση κατά του ρατσισμού 2016

 • Χώρος Τέχνης Art 63 - Παράσταση κατά του ρατσισμού 2016

  Χώρος Τέχνης Art 63 - Παράσταση κατά του ρατσισμού 2016

 • Χώρος Τέχνης Art 63 - Παράσταση κατά του ρατσισμού 2016

  Χώρος Τέχνης Art 63 - Παράσταση κατά του ρατσισμού 2016

 • Χώρος Τέχνης Art 63 - Παράσταση κατά του ρατσισμού 2016

  Χώρος Τέχνης Art 63 - Παράσταση κατά του ρατσισμού 2016

 • Ποδόσφαιρο 2015

  Ποδόσφαιρο 2015

 • Ποδόσφαιρο 2015

  Ποδόσφαιρο 2015

 • Ποδόσφαιρο 2015

  Ποδόσφαιρο 2015

 • Ποδόσφαιρο 2015

  Ποδόσφαιρο 2015

 • Λεξιδρομίες 2016

  Λεξιδρομίες 2016

 • Λεξιδρομίες 2016

  Λεξιδρομίες 2016

 • Λεξιδρομίες 2016

  Λεξιδρομίες 2016

 • Λεξιδρομίες 2016

  Λεξιδρομίες 2016

 • Λεξιδρομίες 2016

  Λεξιδρομίες 2016

 • Λεξιδρομίες 2016

  Λεξιδρομίες 2016

 • Λεξιδρομίες 2016

  Λεξιδρομίες 2016

 • Ποδόσφαιρο 2009

  Ποδόσφαιρο 2009

 • Ποδόσφαιρο 2009

  Ποδόσφαιρο 2009

 • Ποδόσφαιρο 2009

  Ποδόσφαιρο 2009

 • Ποδόσφαιρο 2009

  Ποδόσφαιρο 2009

 • Ποδόσφαιρο 2009

  Ποδόσφαιρο 2009

 • Ποδόσφαιρο 2009

  Ποδόσφαιρο 2009

 • Ποδόσφαιρο 2009

  Ποδόσφαιρο 2009

 • Ποδόσφαιρο 2009

  Ποδόσφαιρο 2009

 • Ποδόσφαιρο 2009

  Ποδόσφαιρο 2009

 • Κοπή πίτας 2008

  Κοπή πίτας 2008

 • Κοπή πίτας 2008

  Κοπή πίτας 2008

 • Κοπή πίτας 2008

  Κοπή πίτας 2008

 • Κοπή πίτας 2008

  Κοπή πίτας 2008

 • Κοπή πίτας 2008

  Κοπή πίτας 2008

 • Κοπή πίτας 2008

  Κοπή πίτας 2008

 • Κοπή πίτας 2008

  Κοπή πίτας 2008

 • Κοπή πίτας 2008

  Κοπή πίτας 2008

 • Κοπή πίτας 2008

  Κοπή πίτας 2008

 • Κοπή πίτας 2008

  Κοπή πίτας 2008

 • Κοπή πίτας 2008

  Κοπή πίτας 2008

 • Ποδόσφαιρο 2007

  Ποδόσφαιρο 2007

 • Ποδόσφαιρο 2007

  Ποδόσφαιρο 2007

 • Ποδόσφαιρο 2007

  Ποδόσφαιρο 2007

 • Ποδόσφαιρο 2007

  Ποδόσφαιρο 2007

 • Ποδόσφαιρο 2007

  Ποδόσφαιρο 2007

 • Ποδόσφαιρο 2007

  Ποδόσφαιρο 2007

 • Ποδόσφαιρο 2007

  Ποδόσφαιρο 2007

 • Ποδόσφαιρο 2007

  Ποδόσφαιρο 2007

 • Ποδόσφαιρο 2007

  Ποδόσφαιρο 2007

 • Ποδόσφαιρο 2007

  Ποδόσφαιρο 2007

 • Κοπή πίτας 2007

  Κοπή πίτας 2007

 • Κοπή πίτας 2007

  Κοπή πίτας 2007

 • Κοπή πίτας 2007

  Κοπή πίτας 2007

 • Κοπή πίτας 2007

  Κοπή πίτας 2007

 • Κοπή πίτας 2007

  Κοπή πίτας 2007

 • Κοπή πίτας 2007

  Κοπή πίτας 2007

 • Κοπή πίτας 2007

  Κοπή πίτας 2007

 • Κοπή πίτας 2007

  Κοπή πίτας 2007

 • Κοπή πίτας 2007

  Κοπή πίτας 2007