Προγράμματα σπουδών

               

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΣΠΟΥΔΩΝ 2020

A’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου - Πρόγραμμα μαθημάτων

Φιλολογικά

4 ώρες/εβδομάδα

Μαθηματικά 

3 ώρες/εβδομάδα

Ιστορία

1 ώρες/εβδομάδα

Φυσική

1 ώρες/εβδομάδα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ως φιλολογικά νοούνται τα αρχαία ελληνικά από πρωτότυπο και μετάφραση, η νεοελληνική λογοτεχνία και τα νέα ελληνικά και ως μαθηματικά νοούνται άλγεβρα και γεωμετρία. 

Πρόγραμμα μελέτης   
Καθημερινά έως 3 ώρες (15 ώρες εβδομαδιαίως)

Α’ Λυκείου

                                                       

Αρχαία 

2+2 για όσους θα ακολουθήσουν τον κύκλο των ανθρωπιστικών σπουδών)

Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία)

4 ώρες/εβδομάδα

Φυσική

2 ώρες/εβδομάδα

Έκθεση

2 ώρες/εβδομάδα

Χημεία

2 ώρες/εβδομάδα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 Έκπτωση 15%  αν συμπληρωθεί πρόγραμμα σπουδών 10 ωρών και άνω

Β’ Λυκείου – Γενική Παιδεία

                                                       

Άλγεβρα

2 ώρες/εβδομάδα

Γεωμετρία

2 ώρες/εβδομάδα

Έκθεση

2 ώρες/εβδομάδα

Αρχαία

2 ώρες/εβδομάδα

Φυσική

2 ώρες/εβδομάδα

Χημεία

2 ώρες/εβδομάδα

Β’ Λυκείου – Κύκλοι

Κύκλος ανθρωπιστικών επιστημών

Κύκλος θετικών  επιστημών

Αρχαία

4 ώρες/εβδομάδα

Μαθηματικά

2 ώρες/εβδομάδα

Λατινικά 

2 ώρες/εβδομάδα

Φυσική

2 ώρες/εβδομάδα

Οικονομία ή Βιολογία
(Γ’ Λυκείου)


1 ώρα/εβδομάδα


 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 Δωρεάν μαθήματα προετοιμασίας στην ύλη της Γ΄ Λυκείου

(Για πρόγραμμα σπουδών από 6 ώρες και πάνω)
Για όσους ακολουθήσουν τον κύκλο των οικονομικών σπουδών στη Γ΄ Λυκείου: Πληροφορική 1 ώρα/εβδ.
Για όσους ακολουθήσουν τον κύκλο των ανθρωπιστικών σπουδών στη Γ΄ Λυκείου: Ιστορία 1 ώρα/εβδ.
Για όσους ακολουθήσουν τον κύκλο των θετικών σπουδών στη Γ΄ Λυκείου: Χημεία 1 ώρα/εβδ.

Γ Λυκείου
 

Ομάδα προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Υποχρεωτικά μαθήματα

Ώρες/εβδομάδα

Αρχαία

5 ώρες 

Ιστορία

2 ώρες 

Έκθεση

3 ώρες 

Κοινωνιολογία

2 ώρες

  

Ομάδα προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Υποχρεωτικά μαθήματα

Ώρες/εβδομάδα

Φυσική

4 ώρες 

Χημεία

3 ώρες 

Έκθεση

3 ώρες 

Μαθηματικά (2ο πεδίο)

5 ώρες

Βιολογία προσανατολισμού (3ο πεδίο)

3 ώρες

Ομάδα προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής

Υποχρεωτικά μαθήματα

Ώρες/εβδομάδα

Μαθηματικά

5 ώρες 

Πληροφορική

3 ώρες 

Έκθεση

3 ώρες 

Οικονομία

3 ώρες

Γ Λυκείου – Γενική Παιδεία

Ομάδα προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

 

Ώρες/εβδομάδα

Μαθηματικά

2 ώρες 

Ιστορία

2 ώρες 

1ο πεδίο: ανθρωπιστικές, νομικές, κοινωνικές σπουδές  2ο πεδίο: τεχνολογικές και θετικές σπουδές
3ο πεδίο:ιατρικές και παραϊατρικές σπουδές   4ο πεδίο: οικονομικές και τουριστικές σπουδές


ΕΠΑΛ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α’  ΚΑΙ Β’  ΤΑΞΗΣ

 

Άλγεβρα

2 ώρες/εβδομάδα

Γεωμετρία

2 ώρες/εβδομάδα

Έκθεση

2 ώρες/εβδομάδα

Φυσική

2 ώρες/εβδομάδα

Χημεία

2 ώρες/εβδομάδα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ      Έκθεση δωρεάναν συμπληρωθεί πρόγραμμα σπουδών 10 ωρών 

ΕΠΑΛ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Γ’ ΤΑΞΗΣ

           

Έκθεση

3 ώρες/εβδομάδα

Μαθηματικά

3 ώρες/εβδομάδα


 
Μαθήματα ειδικότητας διδάσκονται κατόπιν συνεννόησης

Φροντιστήριο Αθανασιάδου | Ηπείρου 118 Κορυδαλλός | 2105440999 | aathan@otenet.gr . Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.