Σεμινάρια-Ημερίδες

Σεμινάρια-Ημερίδες

Για το σχολικό έτος 2019-20 και συγκεκριμένα για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω εκδηλώσεις.

Λεπτομέρειες θα αναρτώνται και στη σελίδα μας στο FACEBOOK.