Εξετάσεις στο Γυμνάσιο

Προετοιμαζόμαστε σωστά και έγκαιρα στα μαθήματα στα οποία δίνουμε γραπτές εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς κάνοντας επαναλήψεις τον Απρίλιο και τον Μάιο!

Μαθηματικά, Νέα Ελληνικά, Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία και Φυσική μας περιμένουν να τα μελετήσουμε και να τα κατακτήσουμε!

Ιστορία: Σχεδιαγράμματα και ερωτήσεις μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα την ύλη της Ιστορίας. Επαναληπτικά τεστ και ασκήσεις κλειστού τύπου διευκολύνουν την επανάληψη και την εμπέδωση των ιστορικών γεγονότων. Ο «πονοκέφαλος» πολλών μαθητών, που δυσκολεύονται με την Ιστορία, γίνεται παιχνίδι!

Νέα ελληνικά: Διαβαθμισμένες ασκήσεις και εργασίες παραγωγής λόγου βοηθούν τους μαθητές να χτίσουν γερές βάσεις στη νεοελληνική γλώσσα και να μπορούν εύκολα να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε άσκηση.

Αρχαία ελληνικά: Με έμφαση στη γραμματική και το συντακτικό, που συνήθως δυσκολεύουν τα παιδιά περισσότερο, και με συστηματική μελέτη των κειμένων και των λεξιλογικών παρατηρήσεων γίνεται η σωστή προετοιμασία και σε αυτό το μάθημα.

Μαθηματικά: Πληθώρα ασκήσεων σε γεωμετρία και άλγεβρα, ειδικά διαγράμματα και πίνακες και πολλά παραδείγματα κάνουν τα μαθηματικά εύκολα και κατανοητά για κάθε μαθητή. Ειδικές επαναληπτικές ασκήσεις βοηθούν στην κάλυψη μαθησιακών κενών και στην εμπέδωση της νέας ύλης.

Φυσική: Με απλό και κατανοητό τρόπο εξετάζουμε νόμους της φυσικής και με πολλά παραδείγματα και ασκήσεις καλύπτουμε την ύλη κάθε τάξης. Λύνουμε τις απορίες και εξηγούμε αναλυτικά καθετί που προβληματίζει τους μαθητές.

Για τα φροντιστηριακά μαθήματα του Γυμνασίου δείτε το πρόγραμμα σπουδών εδώ: